شرکت فنی‌مهندسی سازورکار اصفهان(اجرای کلیه پروژه‌های ساختمانی، صنایع‌فولاد و معادن EP-EPC-EPCM)